Žádáme primátora, aby zvážil zrušení Fondu na zlepšení úrovně bydlení

03. 11. 2015

Město Jablonec nad Nisou nabízí občanům zvýhodněné půjčky na úpravy svých domů a bytů z Fondu na zlepšení úrovně bydlení.

Jablonečtí Svobodní nesouhlasí s existencí fondu, který je ročně dotován z městské kasy 2 miliony korun. Přes nepochybně dobré úmysly vidíme v existenci fondu několik problémů.

1) Podobné fondy vždy byly, jsou a budou potenciálním zdrojem korupce. Jsou přidělené půjčky výsledkem férové soutěže nebo jsou schvalovány na základě dobrých známostí na správných místech? Tomuto podezření se nelze vyhnout.

2) Nepovažujeme za správné zvýhodňovat jednu skupinu obyvatel na úkor druhé. V tomto případě zvýhodňujeme občany, kteří se chystají zrekonstruovat své bydlení na úkor těch, co již své obydlí zvelebili nebo žádný byt či dům nevlastní.

3) Město nemá podnikat. Má se soustředit na kvalitní správu města a ne se snažit konkurovat bankám a poskytovat půjčky.

4) Zvýhodněné půjčky vybízí občany k vyššímu zadlužování, než je přirozené. Podobnou situaci jsme viděli v USA před rokem 2008, kdy si rodiny braly kvůli podpoře vlády hypotéky, které posléze nebyly schopny splácet, a ocitly se v dluhové pasti. Dluhy často způsobují rozpady rodin či jiné těžké životní situace. Proto město nemá, byť nezamýšleně, podporovat žití na dluh.

Z výše uvedených důvodů žádáme primátora, aby zvážil zrušení Fondu na zlepšení úrovně bydlení a vyčleněné peníze použil na snížení dluhu města.


Zhruba 1 měsíčně informujeme emailem o našich aktivitách v Jablonci a o plánovaných akcích.