Svobodní si přejí méně byrokracie při pomoci rodičům

15. 02. 2016 Svobodní si přejí méně byrokracie při pomoci rodičům

Město Jablonec nad Nisou se chystá přispět rodičům předškolních dětí a dětí navštěvujících 1. třídu na příměstské letní tábory. Svobodní nijak nezpochybňují dobrý umysl města pomoci rodičům dětí o prázdninách. Zpochybňují však neúměrnou složitost byrokratického procesu při získávání příspěvku a jeho diskriminační podmínky.

Maximální možná výše příspěvku je 500 Kč, pro kterou rodič musí navštívit mateřskou nebo základní školu, kam dítě dochází a vyžádat si Potvrzení o docházce a bezdlužnosti. Tu pak odevzdá pořadatelům tábora, který se ovšem musí ještě předtím zaregistrovat (do 11. března) na městě a splnit s tím spojené byrokratické povinnosti.

Kromě byrokracie je problém i s podmínkami pro udělení příspěvku.

  1. Diskriminováni budou rodiče, kteří se o své děti během prázdnin starají sami a mají s tím spojené náklady, ale nemohou žádat město o tento příspěvek.
  2. Peníze nedostanou ani rodiče, kteří chtějí poslat své dítě na tábor, který se nezaregistruje u města. Budou to typicky tábory, které se nekonají v blízkosti Jablonce.
  3. Na příspěvek nemají nárok rodiče dítěte, které navštěvuje mateřskou nebo základní školu mimo Jablonec (například v Liberci).
  4. Smůlu mají i rodiny, kde už dítě navštěvuje 2. či vyšší třídu.

V rozpočtu je na příspěvek vyčleněno 240 tisíc, to znamená, že se dostane pouze na zhruba 500 dětí.

Svobodným se nelíbí složitá byrokratická řešení, která jsou navíc diskriminační. Svobodní si přejí, aby stát nezatěžoval rodiny vysokými daněmi a nechal maximum peněz v jejich kapsách. Pokud to současná legislativa neumožňuje, bude lepší, když město navýší příspěvky školám a školkám a ty na oplátku nebudou žádat po rodičích tak velké platby za příspěvek na pomůcky apod.

Rodiče ušetří čas sháněním potvrzení a budou mít větší volnost v tom, jak jejich děti budou moci trávit prázdniny, táborům odpadne jedna byrokratická zátěž a i město se zbaví jedné úřednické agendy.


Zhruba 1 měsíčně informujeme emailem o našich aktivitách v Jablonci a o plánovaných akcích.