Svobodní podporují snahy o zachování Gymnázia U Balvanu

14. 04. 2016 Svobodní podporují snahy o zachování Gymnázia U Balvanu

Ministerstvo školství odmítlo zapsat šestiletý studijní obor zaměřený na francouzský jazyk a přírodovědné předměty na Gymnáziu U Balvanu. Pokračuje tak nedávná smutná historie této školy, kdy politici a úředníci na úrovni kraje i ministerstva udržují toto kvalitní gymnázium v nejistotě, která by mohla skončit i zánikem školy. Celý problém odstartoval v roce 2011 rozhodnutím tehdejšího krajského zastupitelstva Libereckého kraje o zrušení osmiletého oboru a pokračuje nevůlí ministerstva školství nabídnout alespoň šestiletý studijní obor. Neschválení šestiletého oboru může znamenat faktický konec školy.

Pro Svobodné je nepřijatelné, aby škola, která dlouhodobě vykazovala dobré výsledky (měřeno výsledkem státních maturit či mírou přijetí absolventů gymnázia na některou z vysokých škol) a především, o kterou byl dlouhodobě velký zájem ze strany rodičů a dětí, aby byla tlačena politiky a úředníky k omezení nebo zcela ukončení její činnosti.

Stát je tu pro občany, nikoliv občané pro stát. Pakliže mají rodiče a děti o takovou školu zájem, má jim stát vyjít vstříc. Stát naopak nemá podléhat průmyslovým lobbistům nesmyslně tlačící na omezování gymnázií, proto aby byly naplněny školy učňovského typu, o které není zájem a jejichž absolventi dlouhodobě vykazují vyšší nezaměstnanost a nižší mzdy.

Svobodní i v souvislosti s útlakem Gymnázia U Balvan prosazují několik principů:

  1. Školství má být maximálně decentralizované. Ať si o nabídce veřejných škol rozhodují obce (maximálně kraje), nikoliv úředníci na ministerstvu v Praze.
  2. Stát na všech úrovních má maximálně vycházet vstříc požadavkům rodičů a dětí, nikoliv zájmovým skupinám. Pokud mají rodiče a děti zájem o gymnázia, je nepřijatelné, aby omezoval jejich nabídku.

Svobodní si přejí, aby představitelé města Jablonec nad Nisou i Libereckého kraje vytvořili na Ministerstvo školství tlak a pomohli zachovat Gymnázium U Balvanu. Dlouhodobě si pak přejí, aby školství nepodléhalo svévoli politiků a úředníku, ale aby v něm panovalo svobodné prostředí, kde nabídka veřejných škol vychází z přání rodičů a dětí.


Zhruba 1 měsíčně informujeme emailem o našich aktivitách v Jablonci a o plánovaných akcích.