Revitalizace teplárenství je velká nespravedlnost vůči občanům

10. 07. 2016 Revitalizace teplárenství je velká nespravedlnost vůči občanům

Největší investicí města v tomto roce je druhá etapa revitalizace teplárenství v Jablonci. Náklady na investici jsou plánovány na 150 milionů korun a jejím cílem je vybudovat 17 nových kotelen, které nahradí výtopnu Brandl a které budou zásobovat teplem 2 250 domácností a 50 institucí. Celkem revitalizace teplárenské sítě vyjde na 270 milionů Kč a je určena pro zhruba 3 900 domácností.

Město tak využívá peníze všech 45 000 občanů města, aby nepatrně zlevnilo účty za teplo pro zhruba 8 000 spoluobčanů. Jinými slovy město dotuje vybraným 8 000 obyvatelům necelých 34 000 Kč na zajištění tepla, kdežto zbývající zhruba 37 000 občanů žádný příspěvek na zajištění tepla nedostane a svůj zdroj tepla si musí pořizovat a udržovat za vlastní peníze.

Jablonečtí Svobodní zásadně nesouhlasí s tím, aby město přispívalo významnou částkou jedné části občanů na úkor druhé a vytvářelo tak zjevnou nespravedlnost. Město je tu od toho, aby vytvářelo maximálně přívětivé a rovné podmínky pro všechny občany. Peníze z rozpočtů mají jít na správu veřejného majetku, který užívají všichni obyvatelé města (například silnice a chodníky).

Svobodní zároveň nesouhlasí, aby město Jablonec nad Nisou podnikalo v oblasti teplárenství nebo v jakékoliv jiné oblasti. Město nemá podnikat, protože stejně jako stát, to zkrátka neumí. Dříve či později se ukáže, že firma je spravována nehospodárně, případně je zdrojem korupce a místa v dozorčí radě či představenstvu slouží jen jako přivýdělek místním politikům.

Navíc státní či městské firmy obecně nedokáží inovovat, protože pouze soukromé firmy vedené podnikateli jsou ochotny riskovat a objevovat nové přístupy, technologie a metody. Žijeme v době, kdy se energetika velmi rychle vyvíjí a může se velmi záhy ukázat, že řešení, které zvolilo město, zkrátka nebylo to správné. Nikdo za toto špatné rozhodnutí neponese faktickou odpovědnost. Zatímco soukromá firma by zkrachovala a majitel by se ocitl na mizině, v tomto případě náklady budou platit všichni obyvatelé města.

Velmi špatná rozhodnutí již byla učiněna a náklady jsou nevratné. Jablonečtí Svobodní proto vyzývají k prodeji firmy Jablonecká energetická a.s. nebo k rozprodeji jednotlivých kotelen do vlastnictví jejich uživatelů. Utržené peníze alespoň z části vykompenzují nespravedlnost, která byla na většině jabloneckých občanech učiněna. Odprodej také zpřetrhá nebezpečné a škodlivé vazby mezi byznysem a politikou, které vlastnictví firmy městem vytváří.


Zhruba 1 měsíčně informujeme emailem o našich aktivitách v Jablonci a o plánovaných akcích.