Milí politici, nemaťte veřejnost, Gymnázium U Balvanu stále na záchranu čeká

02. 10. 2016 Milí politici, nemaťte veřejnost, Gymnázium U Balvanu stále na záchranu čeká

V roce 2011 Liberecký kraj rozhodl o zrušení osmiletého oboru Gymnázia U Balvanu. Po tlaku více jak 11 tisíc Jablonečáků vedení kraje přislíbilo nahrazení osmiletého oboru šestiletým oborem.

O pět let později na jaře tohoto roku Ministerstvo školství rozhodlo, že nový šestiletý obor odmítá zapsat. Celý proces navíc naschvál prodlužovalo, aby kraj nemohl včas podat odvolání před zahájením školního roku. Výsledkem je další školní rok, kdy škole opět ubyla jedna třída a opět se ztenčil její už tak neuvěřitelně napjatý rozpočet. Bídný stav učitelského sboru, kdy většina učitelů musela přejít na částečný úvazek, se jen těžko zlepší, ba naopak.

Nový čtyřletý obor je zatím pouhá chiméra

Liberecký kraj zareagoval novou žádostí na Ministerstvo školství, kdy žádá o zapsání alespoň nového čtyřletého oboru. Toto řešení má několik vážných problémů.

1)   Čekají nás volby a nikdo nemůže zaručit, že nové vedení kraje bude zřízení čtyřletého oboru podporovat. Jestli nás poslední roky něčemu naučili, tak je to fakt, že na rozdíl od ostatních škol Gymnázium U Balvanu nemá v posledních letech (od doby konce ředitelování Jiřího Rudolfa z ČSSD) politické krytí. Je to smutné konstatování, ale trvám na tom, že je pravdivé.

2)   Ministerstvo školství může znovu odmítnout zapsat nový obor. Bylo by to dokonce logické. Pokud zamítlo šestiletý obor s odůvodněním, že nezapadá do vzdělávací koncepce ČR, proč by tomu mělo být u čtyřletého oboru jinak? Faktem je, že současnému Ministerstvu školství vládnou zejména na pozicích náměstků a vedoucích odborů lidé, kteří jsou nepřáteli všeobecného a ještě více svobodného vzdělávání a činí aktivní kroky, jak tyto způsoby vzdělávání potlačovat.

3)   I kdyby Ministerstvo školství obor schválilo, rozhodně nemá škola vyhráno. Škola zvyklá na 12 až 13 tříd za mých studií, by nyní musela vystačit z 2/3 rozpočtem. A jelikož mnoho nákladů je fixních a jiné lze jen těžko proporcionálně snížit, tak to znamená, že by se škola potácela s velkými finančními problémy, které by se promítly už do tak neuspokojivého personálního stavu.

Kdo tu mate veřejnost?

Pan primátor Jablonce Petr Beitl, paní krajská radní pro školství Alena Losová i další místní politici mě obvinili, že snad šířím nepravdivé či poplašné informace, když tvrdím, že tyto volby jsou poslední šancí, jak školu zachránit, protože do roka či dvou už škola nebude schopna fungovat a bude nucena se sloučit s Gymnáziem Dr. Randy.

Na základě výše zmíněného, ale na svém postoji trvám a tvrdím, že naopak jsou to tito politici, kteří před volbami zlehčují situaci a vytváří dojem, že škola je definitivně zachráněna.

Škola zachráněna není a za pět let od zrušení osmiletého oboru nebyl učiněn jeden jediný faktický krok, který by škole dal budoucnost. Zatím jsme byli svědky jen planých slibů, které nikdy nebyly dodrženy. Je iluzí si myslet, že výsledek nyní bude jiný.

Jak školu zachránit?

Jako člověk, který bytostně nesnáší politikaření, musím s politováním konstatovat, že jediným skutečným řešením je tvrdé vyjednávání včetně toho zákulisního. Kraj by měl navrhnout obnovení osmiletého oboru a všemi prostředky donutit Ministerstvo školství k jeho zapsání.

Liberecký kraj musí být jednoznačně připraven jít do soudního sporu s Ministerstvem školství a dát jasně najevo, že se bude za Gymnázium U Balvanu bít na všech frontách – byrokraticko-procesní, politické, mediální i soudní.

Kraj by měl přijít i se systémovým řešením. Měl by využít zákonodárnou iniciativu, kterou má a navrhnout zrušení možnosti posuzování zřizování škol a oborů ze strany Ministerstva školství. Stejně jako Ministr zemědělství nemá pravomoc zakázat vznik nového pekařství, není žádný racionální důvod, aby Ministerstvo školství mohlo zakázat vznik nových škol a oborů. Notabene takových, které jsou zřizovány jinou státní institucí.

Přijďte na besedu o Balvanu a školství obecně

V úterý 4. 10. od 19:30 v salónku restaurace Klub Ex pořádáme další Svobodný večer, který se bude věnovat nejen Balvanu, ale obecně si ukážeme, jak je současné školství v silném zajetí politiků na všech úrovních a místo, aby sloužilo vzdělávání, velmi často slouží právě pro politické účely. Budeme rádi, když si s námi na toto téma přijdete popovídat. Těším se na vás.

Více o informací naleznete na události akce.

PS: Pane primátore Beitle, paní náměstkyně Losová, rádi Vás na Svobodném večeru přivítáme a dáme Vám prostor se k problematice vyjádřit. Já osobně se Vám rád veřejně přede všemi omluvím, pokud představíte důkazy o tom, že škola je skutečně definitivně zachráněna a má před sebou světlou budoucnost.


Zhruba 1 měsíčně informujeme emailem o našich aktivitách v Jablonci a o plánovaných akcích.